3 Trzy – ponieważ pomagamy w rozwiązywaniu trzech typów problemów wynikających z nadmiernego zadłużenia –  prawnych, psychologicznych i finansowych.
6 Sześć – jak sześć etapów, bo najpierw pomagamy problemy zdiagnozować, nazwać i przejąć nad nimi kontrolę, a następnie – ułożyć plan ich rozwiązania, zrealizować ten plan i skontrolować efekty.
1 Jeden – jak jeden cel – NORMALNIE ŻYĆ BEZ DŁUGÓW!

Zobacz: Co nas inspiruje

Życie codzienne

Pewnie trudno jest Ci żyć w tym świecie, podobno prawym, cywilizowanym i sprawiedliwym. Trudno żyć w tempie, za którym ciężko nadążyć i na warunkach narzuconych przez innych ludzi. Trudno być skutecznym w każdym z trzech obszarów życia – zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Pewnie w każdym z obszarów pełnisz jakąś rolę. Realizujesz się (lub nie) zawodowo, walczysz o pozycję społeczną, próbujesz zaspokajać materialne i emocjonalne potrzeby najbliższych. Będąc aktywnym w każdym z obszarów musisz liczyć się z prawem, obyczajami, potrzebami innych.
Pewnie musisz radzić sobie z pracą, z relacjami społecznymi, z problemami rodzinnymi, myśleniem o przyszłości dzieci, opieką nad rodzicami, własnymi deficytami, doświadczeniami, dążeniami. A do tego wszystkiego – brak wystarczających środków do życia, długi ciążą jak kula u nogi i być może jeszcze bezrobocie!
To złożony, czasem wrogi świat. Życie w nim trudno nazwać normalnym! A przecież chciałoby się po prostu normalnie żyć!

Zobacz: Pomoc

Pomoc

Na czyją pomoc możesz liczyć? Prawników, psychologów, doradców finansowych, „specjalistów” od łatwego oddłużania. I oczywiście „na pomoc” sprzedawców pożyczek, kredytów konsolidacyjnych, chwilówek!
Wszystkie te propozycje są mocno wyspecjalizowane, rozłączne, niezależne od siebie. Często także niespójne, nawet szkodliwe lub co najmniej niewystarczające. Brak jest natomiast oferty pomocy skoncentrowanej tak naprawdę na Tobie, pomocy uwzględniającej z jednej strony wielowymiarowość Twojego życia, a z drugiej – jednoczesne jego postrzeganie w świetle psychologii, prawa i finansów.

Zobacz: W co wierzymy

W co wierzymy?

My Wierzymy, że tylko całościowe spojrzenie na problem – z zawodowego, społecznego i rodzinnego punktu widzenia, oraz w świetle psychologii, prawa i finansów jednocześnie – pozwala problem rozwiązać.
Każdy problem ma wiele wymiarów. Na przykład, spór z wierzycielem niekoniecznie musi prowadzić do sądu i komornika – być może przyczyną sporu jest brak właściwej komunikacji lub propozycji ugody. Niezadowolenie z życia być może wynika z problemów finansowych, niesatysfakcjonującej pracy, lub braku bliskości, a rozwiązanie właśnie tych problemów zmieni postrzeganie rzeczywistości. Dzięki temu można uniknąć depresji i popadnięcia w uzależnienia. Dzięki temu można uniknąć utraty pracy i rozpadu rodziny.
Wierzymy, że tak właśnie – całościowo – powinniśmy postrzegać człowieka, jego życie i problemy. Takie postrzeganie pozwoli rozwiązać każdy problem!
Wierzymy, że można rozwiązywać problemy i po prostu normalnie żyć!

Zobacz: Całościowe wsparcie

Całościowe wsparcie

Gdy Twój świat się wali, a Ty kręcisz się w kółko nie widząc wyjścia, pomagamy wówczas zdiagnozować problemy, nazwać je i przejąć nad nimi kontrolę. Pomagamy ułożyć plan ich rozwiązania, pomagamy plan wdrożyć w życie, a potem skontrolować efekty. Patrzymy na cały ten proces z psychologicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i finansowych, biorąc pod uwagę zawodowe, społeczne i rodzinne realia Twojego życia.
Ważny jest dobry plan działania. Tak jak projektuje się dom, tak też należy zaplanować rozwiązanie życiowych problemów. Projektując dom korzystamy z życiowego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, uwzględniamy potrzeby człowieka, wytrzymałość materiałów, pamiętamy o grawitacji, przestrzeganiu prawa, stosowaniu norm.
Plan rozwiązania życiowych problemów wymaga wielowymiarowego spojrzenia. Skupiając się tylko na jednym problemie (np. pozbycie się długów, nieudana kariera, walka z uzależnieniem), możesz stracić z pola widzenia inne wartości (np. życie rodzinne). Możesz wówczas doprowadzić do jeszcze większych problemów!

Zobacz: Dlaczego my

Dlaczego my?

Posiadamy wiedzę psychologiczną, prawną i ekonomiczną, Posiadamy doświadczenie zdobyte dzięki aktywności społecznej, doświadczenia osobiste oraz bogatą praktykę zawodową Pozwala nam to spojrzeć na stawiane przed nami zadania z prawdziwej i życiowej, ale jednocześnie profesjonalnej i indywidualnej perspektywy. I do tego wierzymy i wiemy, że możemy Ci pomóc!